Awesome Image

مستند حلقه‌های گم شده

مستند حلقه‌های گم شده

نمایش فیلم مستند «حلقه‌های گمشده» روز چهارشنبه 1397/9/21 با حضور امیر خضرائی‌منش (منتقد فیلم) در موزۀ دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید. مستند «حلقه‌های گمشده» به ماجرای کشف نخستین حلقه‌های فیلم تاریخ سینمای ایران (متعلق به دورۀ مظفرالدین شاه قاجار) می‌پردازد؛ فیلم‌هایی که سال‌ها گمان آن می‌رفت که از گزند گردش ایّام در امان نمانده و از میان رفته‌اند. امّا این فیلم‌ها در اوایل دهۀ شصت، به طور تصادفي، در کاخ گلستان پيدا شدند. فیلمِ مهرداد زاهدیان از خلال مصاحبه‌ با چهره‌هایی چون دکتر شهریار عدل ًو دکتر اکبر عالمی، که نقش پررنگی در حفظ و احیای این حلقه‌ها داشتند، ماجرای شنیدنی ــ و البته دیدنی ــ این کشف را بازمی‌گوید.