درباره جشن تولد ها

جشن تولد ها

مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد در راستای تکریم مقام شامخ استادان و پیشکسوتان، به بهانۀ زادروز برجستگان دانشگاه، اقدام به برگزاری گردهمایی و جشنی صمیمانه در باشگاه مفاخر و پیشکسوتان دانشگاه با حضور خانواده، دوستان و همکاران دانشگاهی استادان می‌نماید.