در تماس باشید

با استفاده از راه‌های زیر با ما در ارتباط باشید؛ پرسش، ایده و درخواست‌های خود را با ما در میان بگذارید

مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد: پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، بین دانشکدۀ علوم اداری و علوم ریاضی، مقابل زمین چمن امام رضا (ع)

موزه دانشگاه فردوسی مشهد: پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، بین دانشکدۀ علوم اداری و علوم ریاضی، مقابل زمین چمن امام رضا (ع)

باشگاه مفاخر و پیشکسوتان دانشگاه : پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، پشت سازمان مرکزی، کنار غذاخوری یاس

آدرس:

مشهد پردیس دانشگاه فردوسی بین دانشکده علوم اداری و اقتصادی و دانشکده علوم ریاضی