درباره ساخت فیلم مستند

ساخت فیلم مستند

مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه در راستای فعالیت‌های خود اقدام به رونمایی از محصولات فرهنگی مرتبط با دانشگاه و مفاخر کرده است که حاصل آن ساخت و اکران فیلم مستند زندگی مفاخر دانشگاه می باشد.