درباره روشنان دانشگاه

روشنان دانشگاه

مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد به مناسبت برگزاری مراسم بزرگداشت استادان شاخص و نام‌آور دانشگاه اقدام به چاپ و انتشار مجموعه کتاب‌های اختصاصی تحت عنوان «روشنان دانشگاه» کرده است که شامل مروری بر زندگی، خدمات و آثار علمی استادان برجسته و فاخر دانشگاه می‌باشد.

تاکنون 4 عنوان کتاب از این مجموعه به چاپ و انتشار رسیده است: