مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه گنجینه‌ای از اسناد و مدارک مرتبط با دانشگاه را جمع‌آوری و نگه‌داری می‌کند. این اسناد و مدارک همراه با شناسه طبقه‌بندی شده و با کدگذاری و دادن کلیدواژه قابل دسترسی و بازیابی شده است.

برای دسترسی به محتوای این بخش باید در سایت ثبت نام کرده باشید یا سطح دسترسی شما طلایی باشد. با مرکز تماس بگیرید:
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 14:00
تلفن: 05138802641-5
ایمیل: mafakher@um.ac.ir
mafakher.fum@gmail.com
تلگرام
اینستاگرام