درباره استادان نمونه کشوری

استادان نمونه کشوری

از سال تحصیلی 1370 - 1371 تا کنون هر ساله به منظور تکریم شأن و منزلت استادان برجستۀ دانشگاه، آیین نکوداشت اعضای هیأت علمی نمونۀ کشوری همزمان با روز معلم برگزار می‌گردد. در این مراسم اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی که موفق به کسب امتیازات آموزشی و پژوهشی لازم مطابق با معیارهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده‌اند به عنوان «استاد نمونۀ کشوری» انتخاب می‌گردند. در اغلب سال‌های برگزاری این مراسم استادانی از دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان «استاد نمونۀ کشوری» انتخاب شده‌اند.

فهرست نام استادان نمونۀ کشوری دانشگاه فردوسی مشهد:

ردیف نام و نام خانوادگی استاد نمونه سال انتخاب توضیح بیشتر
1 دکتر عبدالهادی حائری سال تحصیلی 1370 - 1371 بیشتر
2 دکتر ابوالقاسم بزرگ‌نیا سال تحصیلی 1370 - 1371 بیشتر
3 استاد کاظم مدیرشانه‌چی سال تحصیلی 1371- 1372 بیشتر
4 دکتر علیرضا کوچکی سال تحصیلی 1371 - 1372 بیشتر
5 دکتر محمدرضا رجب‌زاده مقدم سال تحصیلی 1372 - 1373 بیشتر
6 دکتر اسدالله نیکنام سال تحصیلی 1373 - 1374 بیشتر
7 دکتر سید علی مرتضوی سال تحصیلی 1374 - 1375 بیشتر
8 دکتر غلامحسین رونقی سال تحصیلی 1375 - 1376 بیشتر
9 دکتر محمدمهدی رکنی یزدی سال تحصیلی 1376 - 1377 بیشتر
10 دکتر محمدجعفر یاحقی سال تحصیلی 1377 - 1378 بیشتر
11 دکتر محمدحسن راشد محصل سال تحصیلی 1378 - 1379 بیشتر
12 دکتر علی حائریان اردکانی سال تحصیلی 1379 - 1380 بیشتر
13 دکتر محمد رحیمی‌زاده سال تحصیلی 1380 - 1381 بیشتر
14 استاد محمد واعظ‌زاده خراسانی سال تحصیلی 1381 - 1382 بیشتر
15 دکتر بهروز جعفرپور سال تحصیلی 1382 - 1383 بیشتر
16 دکتر مهدی مشکوه‌الدینی سال تحصیلی 1383 - 1384 بیشتر
17 دکتر رضا ولی‌زاده سال تحصیلی 1384 - 1385 بیشتر
18 دکتر جمشید درویش سال تحصیلی 1386 - 1387 بیشتر
19 دکتر علیرضا عاشوری سال تحصیلی 1387 - 1388 بیشتر
20 دکتر سید حسین نوعی باغبان سال تحصیلی 1388 - 1389 بیشتر
21 دکتر محمد رضایی پژند سال تحصیلی 1390 - 1391 بیشتر
22 دکتر فخری شهیدی سال تحصیلی 1392 - 1393 بیشتر
23 دکتر مریم مقدم متین سال تحصیلی 1394 - 1395 بیشتر
24 دکتر محمدرضا اکبرزادۀ توتونچی سال تحصیلی 1397 - 1398 بیشتر
25 دکتر امیر امین یزدی سال تحصیلی 1398 - 1399 بیشتر