درباره برخوان تاریخ و فرزانگی

برخوان تاریخ و فرزانگی

در دوران همه‌گیری بیماری کرونا، از آنجا که امکان برگزاری مراسم بزرگداشت برای استادان برجسته و شاخص دانشگاه به صورت حضوری وجود نداشت، مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد برای جلوگیری از متوقف ماندن روند پاسداشت مقام استادان تأثیرگذار دانشگاه، برگزاری نشست‌هایی با عنوان «بر خوان تاریخ و فرزانگی» را در فضای مجازی در دستور کار خود قرار داد.

از مردادماه 1399 ده نشست به مناسبت سالروز درگذشت استادان برگزار گردیده است: