با افتتاح موزۀ دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان بخشی از مجموعۀ مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه، امکان نمایش متمرکز اسناد، آثار و اشیاء متعلق به تاریخ و مفاخر دانشگاه فراهم گردیده است. تاکنون بیش از دویست هزار سند، عکس، شیء، کتاب و ... مربوط به مفاخر و تاریخ دانشگاه جمع‌آوری شده است که بخش قابل توجهی از آن به نمایش عموم درآمده است و بازدیدهای بسیاری از آن صورت گرفته است.
بازدیدکنندگانِ موزۀ دانشگاه فردوسی مشهد شامل طیف وسیعی از افراد مختلف در طبقات و رده‌های سنی گوناگون شامل مقامات فرهنگی و سیاسی، استادان، دانشجویان، دانش‌آموختگان، دانش‌آموزان و شهروندان عادی از سراسر کشور و خارج از کشور را شامل می‌شود، عکس های برخی از آن ها را می توانید مشاهده کنید.