درباره ویژه نامۀ های نکوداشت

ویژه نامۀ نکوداشت

مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد اقدام به چاپ و انتشار ویژه‌نامۀ استادان پیشکسوت و نامدار دانشگاه کرده است که شامل مروری بر زندگی، یادداشت‌های تقدیمی به استاد و خدمات و آثار علمی ایشان می‌باشد.

این ویژه‌نامه‌ها عمدتاً به مناسبت برگزاری مراسم نکوداشت استادان چاپ و منتشر شده است: