مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه عکس‌ها و تصاویر مرتبط با تاریخ و مفاخر دانشگاه را جمع‌آوری و نگه‌داری می‌کند. این عکس‌ها همراه با شناسه بر اساس موضوع، تاریخ و نام افراد طبقه‌بندی شده و با کدگذاری و دادن کلیدواژه به آنها قابل دسترسی و بازیابی است.

برای دسترسی به محتوای این بخش باید در سایت ثبت نام کرده باشید یا سطح دسترسی شما طلایی باشد. با مرکز تماس بگیرید:
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 14:00
تلفن: 05138802641-5
ایمیل: mafakher@um.ac.ir
mafakher.fum@gmail.com
تلگرام
اینستاگرام