درباره شب بخارا

شب بخارا

از سال 1396 بر اساس تفاهم نامۀ مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد و مؤسسۀ فرهنگی – هنری بخارا در راستای گرامی‌داشت یاد و نام مفاخر و بزرگان دانشگاه، افرادی از بین چهره‌های نامدار دانشگاه فردوسی مشهد توسط شورای مرکزی آثار مفاخر و اسناد دانشگاه منتخب می‌گردد و پس از مشورت با مؤسسۀ فرهنگی – هنری بخارا و تصویب آن اقدام به برگزاری مراسم بزرگداشت برای آنان می‌نماید. تاکنون برای چهار تن از استادان سرشناس دانشگاه: دکتر غلامحسین یوسفی، دکتر علی اکبر فیّاض، دکتر محمود فرّخ و دکتر محمود رامیار مراسم شب های بخارا برگزار شده است و گزارش آن به صورت مفصل در مجلۀ بخارا به چاپ و انتشار رسیده است.

لیست مراسم شب های بخارا: