مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد مقالات منتشرشده در نشریات مختلف را که توسط استادان فاخر و برجستۀ دانشگاه فردوسی مشهد نوشته شده، گردآوری کرده است. این مقالات عمدتاً به صورت الکترونیک موجود است و در گردآوری آنها موضوعات عمومی مدنظر بوده است.

برای دسترسی به محتوای این بخش باید در سایت ثبت نام کرده باشید. با مرکز تماس بگیرید:
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 14:00
تلفن: 05138802641-5
ایمیل: mafakher@um.ac.ir
mafakher.fum@gmail.com
تلگرام
اینستاگرام