امروزه موزه‌ها، هنرمندان معاصر را به منظور ساختن آثار هنری الهام گرفته‌شده از آثار و اشیاء موزه به خدمت می‌گیرند تا بدین وسیله ضمن حفظ میراث هنری گذشته، حقایق و روح جاری در موزه را در زمان معاصر تحقق بخشند. موزۀ دانشگاه فردوسی مشهد نیز بدین منظور با همکاری هنرمندان بومی اقدام به ساخت اجناسی با الهام از آثار موزۀ دانشگاه یا لوگوها و المان‌های ویژۀ دانشگاه کرده است که در فروشگاه موزه به فروش می‌رسد. ضمناً منشورات موزه و مرکز آثار مفاخر و اسناد دربارۀ مفاخر و تاریخ دانشگاه نیز در همین فروشگاه در معرض فروش قرار گرفته است.

فروشگاه