• افتتاح در روز شنبه 19 اردیبهشت 1396
  باشگاه مفاخر و پیشکسوتان
  دانشگاه فردوسی مشهد
 • افتتاح در روز شنبه 5 اردیبهشت 1397
  موزه دانشگاه فردوسی مشهد
 • آذر 1343
  جمعی از دانشجویان دانشکده علوم
  سابق به همراه دکتر اسماعیل بیگی

آخرین اخبار ما

مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه با بررسی اسناد، مدارک، نشریات و سایر مکتوبات، اهم رویدادهای خبری و تاریخی دانشگاه را در مجموعه‌ای با عنوان «گاهشمار دانشگاه فردوسی مشهد» گرد آورده است که به ترتیب تاریخ وقوع، طبقه‌بندی شده و با کدگذاری و دادن کلیدواژه قابل جست‌وجو و دستیابی است.

Icon

75000

عکس ها

Icon

100000

اسناد

Icon

1000

اشیا

Icon

1500

فایل های صوتی و تصویری