درباره نشست های تخصصی

نشست های تخصصی

موزۀ دانشگاه فردوسی مشهد در کنار سایر اهداف و وظایف تعریف‌شدۀ خود به برگزاری نشست‌های تخصصی مرتبط با موزه و میراث فرهنگی و طبیعی می‌پردازد که از ابتدای افتتاح موزه این امر در دستور کار موزۀ دانشگاه فردوسی مشهد قرار گرفته است.
تا کنون چهارده نشست تخصصی به همّت موزه و مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه برگزار گردیده است که هشت نشست نخست به صورت حضوری در اتاق دیداری شنیداری برگزار گردید و از نشست نهم به بعد به دلیل همه‌گیری بیماری کرونا به ناچار به صورت مجازی برگزار گردیده است:
نشست تخصصی 1: «.جایگاه آموزش و پژوهش در موزه‌ها» با سخنرانی دکتر عباس قادری
نشست تخصصی 2: «سیاست پا در کفش موزه می‌کند» با سخنرانی دکتر محسن خلیلی
نشست تخصصی 3: «آثار هخامنشی در موزه‌های دنیا» با سخنرانی دکتر محمدتقی ایمانپور
نشست تخصصی 4: «موزه، سبک و محتوا در مقیاس جهانی» با سخنرانی دکتر عمران گاراژیان
نشست تخصصی 5: «از معبد تا موزه» با سخنرانی دکتر منصور معتمدی
نشست تخصصی 6: «موزه و بهداشت روان» با سخنرانی دکتر زهره سپهری شاملو
نشست تخصصی 7: «موزه های علوم و فناوری در قرن بیست و یکم» با سخنرانی خانم الهه آرشیان
نشست تخصصی 8: «هرمنوتیک موزه» با سخنرانی دکتر علیرضا آزاد
نشست تخصصی 9: «فتوگرامتری راهی برای حفظ و نمایش ابنیۀ تاریخی و آثار موزه ها» با سخنرانی دکتر حسین اعتمادفر
نشست تخصصی 10: «عصر پساکرونا و لزوم تحول نظام‌های غذایی با تأکید بر حفظ میراث طبیعی» با سخنرانی دکتر علیرضا کوچکی
نشست تخصصی 11: «کرونا، میراث طبیعی ما و تغییر اقلیم» با سخنرانی دکتر حسین ثنایی‌نژاد
نشست تخصصی 12: «خاک میراث طبیعی و محیط زیست» با سخنرانی دکتر غلامحسین حق‌نیا
نشست تخصصی 13: «هویت و ثروت میراث معنوی و مادی دانشگاه‌ها» با سخنرانی دکتر جواد عباسی
نشست تخصصی 14: «موزه به مثابه رسانه» با سخنرانی آقای رضا دبیری‌نژاد
نشست تخصصی 15: تجربه در موزه و تأثیر آن بر توسعهٔ گردشگری» با سخنرانی خانم لیلا میرقدر
نشست تخصصی 16: شعار روز جهانی موزه‌ها در سال ۲۰۲۲» با سخنرانی خانم گلناز گل‌صباحی