مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه اخبار مرتبط با دانشگاه فردوسی مشهد را که از سال 1328 تا کنون در روزنامۀ خراسان و سایر منشورات مؤسسۀ فرهنگی-خبری خراسان نشر یافته است، دریافت، طبقه‌بندی و آرشیوسازی کرده است. این اخبار و اطلاعات بر اساس تاریخ و موضوع، طبقه‌بندی شده و با کدگذاری و دادن کلیدواژه به آنها، قابل دسترسی و بازیابی است.

برای دسترسی به محتوای این بخش باید در سایت ثبت نام کرده باشید یا سطح دسترسی شما طلایی باشد. با مرکز تماس بگیرید:
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 14:00
تلفن: 05138802641-5
ایمیل: mafakher@um.ac.ir
mafakher.fum@gmail.com
تلگرام
اینستاگرام