درباره بازدیدها و نشست ها

بازدیدها و نشست ها

باشگاه مفاخر و پیشکسوتان علاوه بر جنبۀ نمایشگاهی که دارد و مورد بازدید علاقه‌مندان به مفاخر و تاریخ دانشگاه قرار می‌گیرد، همواره به عنوان محلی برای نشست‌های رسمی، قرارهای کاری و دیدارهای صمیمی استادان و دانشگاهیان مطرح بوده است. بنابراین میزبان یا محل انجام مراسم، بازدیدها و دیدارهای گوناگون بوده است. از جمله:
- افتتاحیۀ باشگاه مفاخر و پیشکسوتان
- اولین کمیتۀ برنامه‌ریزی جشن هفتادمین سال تأسیس دانشگاه فردوسی مشهد
- بازدید رئیس و اعضای شورای شهر مشهد
- بازدید اعضای شورای دانشکدۀ علوم دانشگاه فردوسی مشهد
- مراسم بزرگداشت روز کتابدار
- نشست انجمن کتابداری (شاخه خراسان)
- جلسۀ گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی
- جلسه هیأت مدیره انجمن دانش آموختگان
- چهارمین جلسۀ کمیته برنامه‌ریزی هفتادمین سالگرد تأسیس دانشگاه فردوسی مشهد
- بازدید استاندار خراسان رضوی
- بازدید استاد پرویز خرسند
- بازدید دکتر سوسن شریعتی، فرزند دکتر علی شریعتی
- دیدار صمیمانۀ اعضای شورای دانشکدۀ مهندسی با حضور دکتررجبی رئیس دانشکده و مدیرگروه‌های آموزشی
- بازدید دکتر باقری قائم مقام وزیر و..
- دیدار با دکتر ذات‌علیان
- نشست کارگروه مطالعات زنان
- کنفراس خبری دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
- گردهمایی بازنشستگان دانشکدۀ علوم دانشگاه فردوسی مشهد
- نشست دکتر کافی با اعضای هیأت علمی
- نشست رئیس دانشگاه فردوسی مشهد با مدیرکل ارشاد اسلامی
- جلسۀ هیأت مدیره مجمع صنفی اعضای هیأت علمی