جلسه معارفه دکتر مهدوی رییس دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

توضیحات:

کلید واژه:

دانشکده کشاورزی, دکتر مهدوی, دکتر اسماعیل بیگی, معارفه

  • منبع خبر:

    اخبار قدیمی دانشگاه
  • تاریخ رویداد:

    7 تیر 1341
  • فایل:

    دریافت فایل
  • توضیحات فایل: