امضاء تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی بین دانشگاه و مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)

توضیحات:

کلید واژه:

دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، امضاء تفاهم نامه

  • منبع خبر:

    سایت دانشگاه
  • تاریخ رویداد:

    4 تیر 1393
  • فایل:

    دریافت فایل
  • توضیحات فایل: