رتبه سوم هاجر فولادچنگ، دانشجوی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در جشنواره جوان ایرانی در بخش پژوهش

توضیحات:

کلید واژه:

هاجر فولادچنگ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، جشنواره جوان ایرانی، بخش پژوهش

  • منبع خبر:

    پیک دانشگاه
  • تاریخ رویداد:

    6 تیر 1391
  • فایل:

    دریافت فایل
  • توضیحات فایل: