گزارش اردوی فرهنگی دانشجویان غیرایرانی دانشگاه فردوسی مشهد به استان همدان

توضیحات:

کلید واژه:

اردوی فرهنگی، دانشجویان غیرایرانی، استان همدان

  • منبع خبر:

    پیک دانشگاه
  • تاریخ رویداد:

    8 تیر 1391
  • فایل:

    دریافت فایل
  • توضیحات فایل: