تاسیس دکتری مشترک ادبیات تطبیقی فارسی و فرانسوی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه سوربن نوول فرانسه

توضیحات:

کلید واژه:

ادبیات تطبیقی، فارسی، فرانسه، سوربن

  • منبع خبر:

    سایت دانشگاه
  • تاریخ رویداد:

    7 تیر 1397
  • فایل:

    دریافت فایل
  • توضیحات فایل: