اهدای کتاب به دانشگاههای افغانستان

توضیحات:

کلید واژه:

همکاریهای علمی و فرهنگی، بین‌المللی، افغانستان، تامین کتب، کتابخانه مرکزی، بلخ، پکتیا

  • منبع خبر:

    سایت دانشگاه
  • تاریخ رویداد:

    5 تیر 1391
  • فایل:

    دریافت فایل
  • توضیحات فایل: