فیلم مصاحبه دکتر ابو القاسم بزرگ نیا

 

فیلم زیر بخش کوتاهی از فیلم مصاحبه دکتر ابوالقاسم بزرگ نیا می باشد برای دیدن نسخه کامل مصاحبه بر روی لینک دریافت فایل کلیک نمایید .