فیلم مصاحبه دکتر محمد حسین کریم پور

فیلم زیر بخش کوتاهی از فیلم مصاحبه دکتر محمد حسین کریم پور می باشد برای دیدن نسخه کامل مصاحبه بر روی لینک دریافت فایل کلیک نمایید .