فیلم مصاحبه دکتر محمد واعظ زاده

 

فیلم زیر بخش کوتاهی از فیلم مصاحبه دکتر محمد واعظ زاده می باشد برای دیدن نسخه کامل مصاحبه بر روی لینک دریافت فایل کلیک نمایید.