نشست مدیران در سال 1384

 

فیلم زیر بخش کوتاهی از فیلم مراسم نشست مدیران در سال 1384  می باشد برای دیدن نسخه کامل فیلم بر روی لینک دریافت فایل کلیک نمایید .