7 سال ریاست دکتر باقری در 70 دقیقه

 

فیلم زیر بخش کوتاهی از فیلم 7 سال ریاست دکتر باقری در 70 دقیقه می باشد برای دیدن نسخه کامل فیلم بر روی لینک دریافت فایل کلیک نمایید.