نمای کلی نمایشگاه مرکز

موقعیت زمین :

  • موقعیت زمین طرح در شهر مشهد
  • ویژگی های عمومی زمین
  • زیر ساخت های زمین
  • نقشه های دسترسی
  • فضاهای نمایشگاهی مرکز

 

موقعیت زمین طرح در شهر مشهد :

سایتی که از اراضی دانشگاه فردوسی مشهد در اختیار مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه قرار گرفته در گوشه جنوبی سایت دانشگاه و در منتهی الیه غربی شهر مشهد واقع شده است . نقشه موقعیت سایت در شهر مشهد و در محوطه دانشگاه را نشان می دهد .

 

ویژگی های عمومی زمین :

 

1.وسعت زمین و موقعیت آن نسبت به محدوده دانشگاه

زمین پروژه در داخل مجموعه دانشگاه فردوسی مشهد واقع شده است و از اراضی 320 هکتاری دانشگاه می باشد . این زمین در حاشیه ضلع جنوبی دانشگاه قرار دارد بدین ترتیب این موقعیت فراهم گشته تا عموم مردم و متخصصان و دانشجویان داخل دانشگاه بتوانند به راحتی به مرکز دسترسی داشته باشند ، وضعیت زمین نسبت به دانشگاه در نقشه مشخص است .

 

 


2. زیر ساخت های زمین

 

 الف) دسترسی ها به سایت

 

 

در ضلع شرقی و ضلع غربی زمین دو دسترسی سواره با عرض 15 متر در طرح جامع دانشگاه در نظر گرفته شده است . در حال حاضر در ضلع جنوبی دانشگاه نیز دسترسی سواره 45 متری بلوار پیروزی وجود دارد که امکان دسترسی همومی را از شهر به مرکز فراهم می سازد .

تقاطع دسترسی غربی و بلوار پیروزی می تواند ورودی مستقل مناسبی برای سواره و پیاده عمومی باشد . این ورودی به صورت یک ورودی فرعی در طرح جامع دانشگاه وجود دارد و در آینده می تواند نقش ورودی مستقل مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه را بازی کند . این ورودی راه به دسترسی شرقی زمین دارد و بطور مستقیم وارد زمین پروژه نمی شود .

 

 

ورودی های سواره پس از ورود به دسترسی شرقی سایت وارد زمین مرکز نمی شوند به عبارت دیگر هیچ ورودی سواره مستقیما به داخل محوطه اصلی مرکز در نظر گرفته نشده است بلکه محوطه اصلی یک ورودی پیاده اصلی دارد که بهترین نقطه برای وقوع آن ، ضلع شرقی زمین است .

از دسترسی شمالی سایت امکان ورودی سواره های خدماتی وجود دارد یعنی سواره هایی که برای انجام خدمات داخلی موزه مراجعه می کنند ، می توانند ا ضلع شرقی وارد محوطه شوند . این خدمات می تواند مربوط به نقل و انتقالات و امور فنی هم باشد .

 

ب) تاسیسات زیر بنایی زمین

در طرح جامع دانشگاه فردوسی ، تاسیسات زیر بنایی مورد نیاز برای ساخت و سازهای آتی در نظر گرفته شده است . این تاسیسات همگی به راحتی امکان ارتباط با شبکه های شهری خارج از دانشگاه را دارد و برای هر مورد از آنها (برق، آب و فاضلاب و ...) ارتباطات با شبکه های خارجی دانشگاه نیز در نظر گرفته شده است . در طراحی دوم این طرح ، تاسیسات نقش عمده ای را بازی خواهد کرد .

بطور مثال در طراحی لوله های فاضلاب مرکز توجه به شبکه فاضلاب دانشگاه اهمیت دارد . سطح تخلیه فاضلاب در ساختمان به لحاظ ارتفاعی سوار بر سطح شبکه فاضلاب عمومی دانشگاه باشد .

 

فضاهای نمایشگاهی مرکز

فضاهای نمایشگاهی مرکز که فضاهای اصلی مرکز می باشند و شامل هفت گالری و یک سرسرای مرکزی می باشند .

 

1. گالری شخصیت ها

در این گالری اطلاعات ، اسناد و اشیاء مربوط به مفاخر دانشگاه به صورت فردی تقسیم بندی و مستقر می شوند .

 

2.گالری عکس

در این گالری عکسهای مختلف از شخصیت ها و مفاخر دانشگاه ، عکس های تاریخی دانشگاه ، مناسبت ها ، رویدادهای مذهبی ، علمی ، فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی قرار می گیرد .

 

3.گالری اسناد

در این بخش اسناد مختلف در زمینه های علمی ، فرهنگی ، عمرانی ، احتماعی ، سیاسی و ... طبقه بندی شده و قرار می گیرند .

 

4.گالری تفاهم نامه ها و یادداشت ها

در این گالری تفاهم نامه های تاریخی و بین المللی منعقده و یادداشت های مابین دانشگاه فردوسی مشهد و سایر دانشگاه های دنیا و موسسات علمی قرار خواهد گرفت .

 

5.گالری یادبودها

شخصیت ها و گروه های علمی که برای بازدید به دانشگاه فردوسی مشهد می آیند و با مدیران و گروه های علمی که به دانشگاه ها و موسسات علمی دنیا می روند ، معمولا هدایا و یادبودهایی دریافت می نمایند که این یادبودها در کنار همدیگر مجموعه جالبی را تشکیل خواهند داد .

 

6.گالری دستاوردهای علمی و فرهنگی

این گالری به دستاوردهای علمی و فرهنگی دانشگاه تعلق خواهد گرفت . این دستاوردها می تواند یک اختراع یا یک مقام علمی کشوری یا جهانی را در برگیرد و یا حاصل نمونه سازی یک طرح پژوهشی موفق که در زمان اجرا اهمیت فوق العاده ای داشته است ، باشد .

ارائه یک نظریه ، نوآوری ، ابتکار که افتخاری برای دانشگاه بوده است جز مواردی می باشد که می تواند مدارک مربوط به آنها در این گالری قرار گیرد .

 

7.گالری آزاد عمومی

این گالری بعنوان توسعه آینده پیش بینی شده ولی می تواند بعنوان گالری تاریخ دانشگاه مورد استفاده قرار گیرد . در این بخش عکس ها ، اسناد و مراحل تکوین دانشگاه از آغاز تا کنون علاوه بر توسعه ساختمانی در زمینه های رشته های تحصیلی ، تعداد دانشجو ، استاد ، تحصیلات تکمیلی و ... مورد استفاده قرار خواهد گرفت .

 

8.سرسرای مرکزی

سرسرای مرکزی که بعنوان ورودی اصلی و برای ورود به گالری های تخصصی مورد استفاده قرار می گیرد ، در اطراف آن تندیس نیم تنه مفاخر دانشگاه بر روی پایه های مخصوص و در اطراف این سرسرا قرار می گیرند و با جلوه های نورپردازی تزئین خواهند