فیلم مصاحبه دکتر رامپور صدر نبوی

 

فیلم زیر بخش کوتاهی از فیلم مصاحبه دکتر رامپور صدر نبوی می باشد برای دیدن نسخه کامل مصاحبه بر روی لینک دریافت فایل کلیک نمایید.